Gezocht: Secretaris van de wijkraad

Een leuke rol in een fijn team!
De wijkraad Molenhoek is een enthousiaste club van zeven vrijwilligers die zich bezighoudt met de belangen van de wijk, waarbij voorop staat dat iedereen erbij hoort. Van jong tot oud. Er gaat aandacht naar elkaar ontmoeten en samen activiteiten organiseren, maar ook naar groen in de wijk, waterhuishouding, verkeer, duurzaamheid, energie, gemeentelijke projecten, gewenste ontwikkelingen en het ontmoetingscentrum BijBomans.

De activiteiten worden georganiseerd vanuit een vijftal grotendeels zelfstandig opererende werkgroepen. Er zijn in het totaal ongeveer 80 wijkbewoners actief betrokken bij de werkgroepen en activiteiten.
Om deze belangen te behartigen en proactief bezig te zijn is er intensief contact met wijkbewoners, de gemeente en andere partners in en om de wijk.
Maandelijks vindt er een overleg plaats van de wijkraad, waarbij ook de wijkmanager vanuit de gemeente aansluit.
De wijkraad heeft een website en brengt elke maand een nieuwsbrief uit om wijkbewoners te informeren en te activeren. Kortom er is inzet, enthousiasme, en betrokkenheid!

Nu onze huidige secretaris heeft aangegeven te willen stoppen, zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Secretaristaken zijn onder anderen het samen met de voorzitter opstellen van de agenda voor het maandelijks overleg van de wijkraad, verslaglegging, bewaken van actiepunten en zorgen voor de afhandeling van in- en uitgaande post. Op de fysieke bijeenkomsten na, gebeurt vrijwel alles digitaal.
Lijkt het je fijn om deel te zijn van deze club mensen,  laat je interesse dan blijken via een mail aan info@wijkmolenhoek.nl of bel met Els van Genugten 06-53838900 (voorzitter)  voor meer  informatie. We vertellen je graag meer!