Terugblik op 2017

Januari

 • Start van de nieuwe wijkmanager Rutger Janssens Lees meer
 • Het Wijkbudget en BAG Rosmalen Zuid gaat van start 
 • De Kascommissie keurt jaarrekening goed
 • Het eerste overleg met gemeente over gevolgen huuropzegging BijBomans
 • Het eerste gastendiner van Koken BijBomans Lees meer

Februari 

 • Vooroverleg over geluidsschermen langs het spoor Lees meer
 • Gemeente kijkt naar mogelijkheid tijdelijke units BijBomans Lees meer
 • Evaluatie 30 km zones
Maart
 • Zwerfafvaldag Lees meer
 • Nieuwe winkels Molenhoekpassage klaar
 • Negatieve reactie op voorstellen werkgroep A59, werkgroep stopt Lees meer
April
 • Bestuur bespreekt situatie BijBomans met wethouder Kagie Lees meer
 • Vrijwilligers BijBomans sturen steunbetuigingen naar de wethouder Lees meer
 • Bijeenkomst Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer met belanghebbenden
Mei
 • Overleg met omwonenden beoogde locatie BijBomans Lees meer
 • Keuze voor locatie Troubadour Lees meer
 • Wijkavond over ontwikkelingen inzake BijBomans Lees meer
 • Nieuwe aanplant Mazairaclaan Lees meer
Juni
 • Zingen BijBomans geeft zangworkshop op zangfietspad Lees meer
Juli
 • Verhuizing 'BijBomans' Lees meer
 • Herstart activiteiten, met uitzondering nog van Koken BijBomans Lees meer
September
 • Open Dag 'BijBomans', Burendag Lees meer
 • Bewoners Oude Baan en Mazairaclaan schrijven brief aan gemeente over verkeersoverlast
 • Herinrichting buitenomgeving winkelcentrum
Oktober
 • Overleg  met Tennisvereniging en handboogschietvereniging over huisvesten Koken BijBomans
November
 • Opening Winkelcentrum Molenhoek
December
 • Doorstart Koken BijBomans in aangepaste vorm
 • Start uitvoering maatregelen n.a.v. notitie gemeente over knelpunten 30 km zone
 • Bestuur: Bea gaat, Anita komt Lees meer