Terugblik op 2017

Januari

 • Start van de nieuwe wijkmanager Rutger Janssens Lees meer
 • Het Wijkbudget en BAG Rosmalen Zuid gaat van start Lees meer
 • De Kascommissie keurt jaarrekening goed
 • Het eerste overleg met gemeente over gevolgen huuropzegging Bij Bomans
 • Het eerste gastendiner van Koken Bij Bomans Lees meer

Februari 

 • Vooroverleg over geluidsschermen langs het spoor Lees meer
 • Gemeente kijkt naar mogelijkheid tijdelijke units Bij Bomans Lees meer
 • Evaluatie 30 km zones
Maart
 • Zwerfafvaldag Lees meer
 • Nieuwe winkels Molenhoekpassage klaar
 • Negatieve reactie op voorstellen werkgroep A59, werkgroep stopt Lees meer
April
 • Bestuur bespreekt situatie Bij Bomans met wethouder Kagie Lees meer
 • Vrijwilligers Bij Bomans sturen steunbetuigingen naar de wethouder Lees meer
 • Bijeenkomst Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer met belanghebbenden
Mei
 • Overleg met omwonenden beoogde locatie Bij Bomans Lees meer
 • Keuze voor locatie Troubadour Lees meer
 • Wijkavond over ontwikkelingen inzake Bij Bomans Lees meer
 • Nieuwe aanplant Mazairaclaan Lees meer
Juni
 • Zingen Bij Bomans geeft zangworkshop op zangfietspad Lees meer
Juli
 • Verhuizing 'Bij Bomans' Lees meer
 • Herstart activiteiten, met uitzondering nog van Koken Bij Bomans Lees meer
September
 • Open Dag 'Bij Bomans', Burendag Lees meer
 • Bewoners Oude Baan en Mazairaclaan schrijven brief aan gemeente over verkeersoverlast
 • Herinrichting buitenomgeving winkelcentrum
Oktober
 • Overleg  met Tennisvereniging en handboogschietvereniging over huisvesten Koken Bij Bomans
November
 • Opening Winkelcentrum Molenhoek
December
 • Doorstart Koken Bij Bomans in aangepaste vorm
 • Start uitvoering maatregelen n.a.v. notitie gemeente over knelpunten 30 km zone
 • Bestuur: Bea gaat, Anita komt Lees meer