Toelichting op de exploitatierekening

De baten

De subsidie voor de zwerfafval dag is opgenomen in de voorziening openbare ruimte en groen.

De subsidie voor BijBomans is gelijk aan het begrote deel van de subsidie, dat voor de periode juli 2015 t/m 30 juni 2018 door de gemeente beschikbaar is gesteld.

De subsidie Oranjefonds de afrekening van een verstrekte subsidie 2017

(€ 946,-) en een ontvangen subsidie i.v.m. burendag (€ 330,-)

De baten voor BijBomans worden in de bijlage toegelicht.

De lasten

Onder de bedankbijeenkomst zijn de eindejaarsgeschenken voor de vrijwilligers opgenomen. Tevens is een geschat bedrag voor de kosten van de bijeenkomst opgenomen.

De kosten voor de werkgroep communicatie zijn in het verslagjaar beperkt. Bijna het gehele overschot op de begroting van de werkgroep communicatie is in een nieuwe voorziening opgenomen. Deze is met name bedoeld om de website te verbeteren. Eind 2017 is hiervoor een eerste opdracht verstrekt.

Het budget voor de werkgroep zorgzame wijk is toegevoegd aan de baten voor BijBomans en maakt onderdeel uit van het resultaat voor BijBomans.

De lasten voor de werkgroep openbare ruimte en groen zijn gelijk aan de onttrekking van de voorziening.

De lasten voor BijBomans worden in de bijlage toegelicht.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat over 2017 is gelijk aan € 8.207,- en is als volgt verdeeld

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de stichting wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 20 februari 2018 vastgesteld.

 

Ad van Vark             Voorzitter
Ingrid Nijskens         Secretaris en werkgroep communicatie
Kees Henkelman       Penningmeester
Anita Vervenne         Werkgroep openbare ruimte en groen
Ad Prince                 Werkgroep ouderen en welzijn
Pieter Kniknie           Werkgroep ruimtelijke ordening en verkeer