Toelichting exploitatierekening BijBomans

De subsidie gemeente 2017 voor BijBomans is gelijk aan het begrote deel van de subsidie, dat voor de periode juli 2015 t/m juni 2018 door de gemeente beschikbaar is gesteld.

De subsidie van het Oranjefonds voor BijBomans is gelijk aan de nog niet gebruikte budgettaire ruimte uit de subsidie 2016/2017. De verantwoording naar het Oranjefonds heeft in het eerste kwartaal 2017 plaatsgevonden en door het fonds goedgekeurd.

Het bedrag uit het wijk en dorpsbudget heeft 3 bestemmingen te weten ter dekking van de net gedekte verhuiskosten, kosten voor de kookclub en kosten voor de filmclub.

De ondersteuningsgelden komen van derde partijen.

Correctie huur schuld 2016 is een correctie op de huurkosten zoals opgenomen in de jaarrekening 2016.

Van de opgenomen huurkosten 2017 dient de periode januari t/m juni nog te worden voldaan aan het HUB.

De voorziening MIF-gelden zijn in deze exploitatierekening als last genomen.