Terugblik op 2018

De Wijk Molenhoek in 2018                           

Het afgelopen jaar is er veel ondernomen in onze wijk. Door veel mensen en een fors aantal werkgroepen, die op verschillende terreinen actief waren. Eind december hebben we een aantal van deze vrijwilligers, als bestuur van de wijkraad, mogen bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Alle bestuursleden geven, samen met anderen, inhoud en vorm aan diverse werkgroepen zoals:
De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer die een aantal thema’s ter hand genomen heeft. Naast de afronding van het project “Winkelcentrum Molenhoek”, zijn zij druk met de herinrichting van de Sportlaan. Tevens hebben ze het mogelijk gemaakt dat er in onze wijk een tweetal AED’s zijn geplaatst.
De Werkgroep Openbare Ruimte en Groen was zeer succesvol met het organiseren van de nationale Zwerfafvaldag. Er deden maar liefst 110 wijkbewoners aan mee waaronder ook een behoorlijk aantal jongeren. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het realiseren van allerlei bewonersinitiatieven betreffende het openbaar groen. Aan het eind van het jaar hebben we afscheid genomen van Anita Vervenne als voorzitter van de werkgroep en tevens bestuurslid van de Wijkraad.
Voor de zomervakantie is de werkgroep Zorgzame wijk / Langer Thuis Wonen van start gegaan. In november organiseerden zij een druk bezochte informatiemiddag waar de werkgroep ook inspiratie voor vervolgstappen heeft opgedaan.
De werkgroep Communicatie verzorgt twee keer per jaar een papieren nieuwsbrief die huis aan huis bezorgd Wordt. Tevens verzorgen zij maandelijks de digitale nieuwsbrief, waar veel wijk-informatie gedeeld wordt. Deze werkgroep is aan de kleine kant en heeft behoefte aan versterking.
BijBomans, het ontmoetingscentrum van de wijk, kent veel activiteiten. Gezien de bezoekers-en deelname aantallen voorziet BijBomans in een groeiende behoefte in de wijk van: “elkaar  ontmoeten”. De diversiteit van de activiteiten is groot, van een rustige koffieochtend tot kaarten, schilderen, een bijzondere film kijken tot wandelingen en excursies, etc.
De Kookgroep, Samen eten BijBomans; een zeer druk bezochte activiteit. Maandelijks schrijven mensen zich in om met en van  elkaar  te genieten van een driegangenmenu. De maandelijkse belangstelling is groter dan de huidig capaciteit van de Kookgroep toe laat.
Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van de vorige voorzitter van het bestuur van de Wijkraad Molenhoek, Ad van Vark, die twee jaar leiding heeft gegeven aan de bestuursvergadering en die veel initiatieven heeft ondersteund en geholpen deze te realiseren.
Persoonlijk ben ik het afgelopen jaar bij een aantal werkgroepen te gast geweest en ben erg onder de indruk geraakt van de ondernomen activiteiten, maar vooral vanwege de inzet van zoveel vrijwilligers en initiatiefnemers. Tijdens de openbare jaarvergadering, begin februari, kijken we nog wat uitvoeriger terug op het afgelopen jaar en zullen we vooral vooruitkijken naar de uitdagingen die voor ons liggen het komende jaar.

Graag tot ziens op onze openbare wijkraadvergadering.

Jan Timmers