Dieren in de wijk

Kanaalpark
Sinds twee jaar ligt er een prachtig nieuw natuurgebied langs het Maximakanaal: Het Kanaalpark. Dit is een ecologische verbindingszone van 6 kilometer. Het Kanaalpark verbindt de Maas met het beekdal van de Aa. Dieren en planten kunnen via deze verbinding andere natuurgebieden bereiken. En het werkt. Soorten als bever, das en veel soorten water- en moerasvogels maken al gebruik van het Kanaalpark.

 

 

 

 

Vogels in de wijk
De werkgroep openbare ruimte en groen heeft veel aandacht voor vogels. Lees meer
 

Tags

Dieren