Birgitta-Bijeenkomsten

Het jaarprogramma 2020/2021.
Een afwisselend programma met sprekers die ons juist in deze tijden kunnen bemoedigen en inspiratie geven.
    
Wij blijven nauwlettend de richtlijnen/adviezen volgen van het RIVM en Bisdom/parochie H. Maria.
Per bijeenkomst bekijkt de werkgroep of de avond kan en mag doorgaan.
De eerste bijeenkomst, met als spreker mevrouw dr. Llewellyn Bogaers, gaat door.
De doorgang van de overige bijeenkomsten van het seizoen worden op een later moment bekend gemaakt.

Als je je e-mailadres aan ons hebt gegeven om geïnformeerd te worden over de bijeenkomsten dan ontvang je automatisch een bericht of de bijeenkomst wel of niet doorgaat.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Laurentiuskerk, zodat een afstand van 1.5 meter mogelijk is.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Wij vragen bij binnenkomst je contactgegevens achter te laten.    
Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden en na vier weken vernietigen.
Wij vragen je thuis te blijven bij hoest, neusverkoudheid, koorts en/of benauwdheidsklachten.
    
Je bent vanaf 19.30 uur welkom. De lezing begint om 20.00 uur.
Het aanbieden van koffie en thee, vooraf en tijdens de pauze, is helaas niet mogelijk.
Wij adviseren je eventueel zelf een flesje water mee te nemen.
Er zal aan het begin van de avond, na overleg met de spreker, bekeken worden of de indeling van de avond aangepast wordt, omdat het pauze-moment anders zal gaan verlopen.

22 september 2020

Dr. Llewellyn Bogaers, o.a. Cultuurhistoricus, directeur Levend Verleden Nu en schrijver.
‘Wat is Vrede? Welke verhalen en ervaringen hebben ons gevoed? Wat heeft de geschiedenis hierover te zeggen? Wat zijn historisch fenomenen die scheidslijnen gecreëerd hebben? Hoe kunnen wij die muren slechten door voor een ander perspectief te kiezen, naast te vertellen ook te luisteren…’
Een avond - in het kader van de Vredesweek -  georganiseerd in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.
________________________________________________________________

17 november 2020 (verschoven van 31 maart 2020)

Dr. Ria van den Brandt, o.a. onderzoeker in de godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De speciale deskundigheid van Ria van den Brandt betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog, met name die van Etty Hillesum en hier spreekt zij deze avond over.
_______________________________________________________________

19 januari 2021

Dr. Jan Peters SJ, Jezuïet, islamoloog en arabist.
‘Voorzichtig met de zondebok-troefkaart!’

 

23 februari 2021

Joke Litjens, o.a. werkzaam geweest bij mediapastoraat RKK/KRO en heeft Werkplaats voor de Ziel opgezet.

‘Mensen die willen werken aan hun ziel hoeven niet allemaal af te reizen naar Santiago de Compostella, Israël of Rome’.

 

23 maart 2021

Hans Alderliesten, o.a. adviseur bij maatschappelijk kennisinstituut, publiceert en spreekt over Augustinus.
'Augustinus voor mensen van nu: Wij zijn de tijden’. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.