Taken van de wijkmanager

- Het opbouwen en onderhouden van netwerken met professionals en het bewaken van lopende processen.
- Het contact onderhouden bewoners(groepen). Een belangrijke gesprekspartner in Molenhoek is natuurlijk de wijkraad. Eén van de  onderwerpen waarin we samen optrekken is de huisvesting van BijBomans.
- Ik ben voorzitter van de beheergroep van de Molenhoekpassage die zich o.a. bezighoudt met de buitenruimte van het winkelcentrum.
- Ik voer de regeling uit voor het wijk- en dorpsbudget  maar dat doe ik niet alleen. Ingediende aanvragen worden door een aantal bewoners voorzien van een advies. Vanuit Molenhoek zijn drie mensen aangesloten bij deze Bewonersadviesgroep.