Vragen over welzijn, zorg, wonen en vervoer?

Kijk dan eens op de site of van Koo bel 073 – 206 88 88
Of ga of bel naar Wijkplein Rosmalen bezoekadres Perron 3  tel. 073 – 615 30 00
Contact opnemen met een van de Ouderenadviseurs HEVO of  via 06 – 53 27 90 98