Speerpunten van de wijk

Jij was er vast een keertje bij aanwezig. Of misschien kon je gewoon niet, maar heb je het wel gevolgd …
In de maand november 2019 hield de wijkraad vier discussieavonden om met bewoners van gedachten te wisselen over drie thema’s te weten de Woonomgeving, de Infrastructuur en de Sociale cohesie in onze eigen mooie wijk.
Onze wijk is 50 jaar geleden in fases ontstaan. Aan de woonomgeving en de infrastructuur is sindsdien nauwelijks structureel onderhoud gepleegd. Ook is de samenstelling van de bevolking, in de loop der jaren, sterk gewijzigd en de komende 10 jaar treedt verdere vergrijzing op.
Onze wijk is dus toe aan een structurele onderhoudsbeurt, waarbij de inrichting gaat voldoen aan de maatstaven van de 21e eeuw en de activiteiten de sociale cohesie nog meer gaan vergroten.

De genoemde thema’s worden door de wijkraad gezien als toekomstige speerpunten in de komende jaren en zij wil daar samen met haar wijkbewoners nadrukkelijk aandacht voor [gaan] vragen.                   


Op donderdag 16 januari 2020 bespraken we in een openbare wijkvergadering de resultaten van de discussieavonden en hielden we onze nieuwjaarsborrel
het verslag van de avond lees je hier .