Vondelstraat, Brederostraat

Verkend is of er draagvlak is voor het instellen van eenrichtingsverkeer in Vondelstraat en/of Brederostraat. Een eerste inventarisatie onder bewoners van deze straten laat zien dat 70% van de bewoners niet tegen is. Maar tevens wordt de kruising van de Huygensstraat met de Oude Baan als knelpunt aangewezen en de wens tot snelheids-beperkende maatregelen in beide straten. Nadere uitwerking zal gebeuren vanuit de werkgroep RO van de wijkraad in samenspraak met omwonenden en de gemeente.

Tags

Verkeer