Plannen, officiƫle bekendmaking

De gemeente houdt de onderstaande planning aan voor het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan en Erven:

  • 26 maart 2019: besluitvorming college B&W. Aansluitend worden stukken naar de Raad gestuurd en worden indieners van zienswijzen hierover per brief geïnformeerd.
  • 8 april 2019: informeren en ontmoeten: indieners zienswijzen krijgen kans zienswijze toe te lichten
  • 16 april 2019: bespreking cie Omgeving
  • 7 mei 2019: besluitvorming Raad
  • 10 mei 2019: publicatie raadsbesluit vaststelling; terinzagelegging 13 mei tot en met 24 juni (beroepstermijn)  Lees meer
    bron: wijkraad Maliskamp

Voorliggende plannen. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Tot 23 januari 2019 kunt u reageren, dan kunnen wij uw bevindingen meenemen in onze reactie. In de bijlagen onze visie op het voorontwerp. Reactie van Vrienden van het Landgoed Coudewater op de ondererstaande plannen.
Ontwerp-beschikking hogere grenswaarde landgoed Coudewater te Rosmalen
Publicatiedatum: 2018-12-14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-267500.html

Coudewater (golfbaan en erven), ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 2018-12-14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-265688.html

Coudewater (golfbaan en erven), ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 2018-12-14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-70734.html

Tags

Coudewater