De werkgroep Coudewater

Wilma van Creij is op persoonlijke titel een werkgroep gestart, voorlopig Werkgroep Coudewater genaamd, die de wensen en meningen van haar leden en betrokken burgers in kaart wil brengen en naar buiten zal uitdragen. Ieders aanwezigheid en inbreng is  van harte welkom. Met name denken zij ook aan (relatief) jonge mensen met specifieke deskundigheid (websitebeheer, wetgeving, architectuur, bouw, natuur en milieu etc.). De werkgroep vindt, dat de zeer grote veranderingen van het huidig aanzien en karakter van Coudewater iedereen in de omgeving van Coudewater  ('s-Hertogenbosch, Berlicum en andere plaatsen) aangaat. Dat geldt met name voor de aanliggende woonwijken Maliskamp Oost, Molenhoek en Sparrenburg. En ook voor de volgende generatie jongeren en ouderen (met anders wonen, aandacht voor innovatief natuur en cultuurbeheer, en andere menszorg onder andere). Onze werkgroep heeft niet de bedoeling om de huidige staat en functie van het Landgoed Coudewater als geheel te behouden. Wij denken dat dat op korte en lange termijn niet economisch verantwoord en stabiel uitvoerbaar is.
De werkgroep is niet tegen een passende en weloverwogen bebouwing door middel van een innovatieve herontwikkeling met maatschappelijke functies. De huidige plannen wijzen op een bebouwing van 400-500 woningen met meer dan 1000 inwoners. Dit is vergelijkbaar met Maliskamp (450 huishoudens/1200 inwoners), maar dan in een compacte (gelaagde) bebouwing op een deel van het terrein, op en rond het Historisch Landgoed Coudewater, zonder zorg- en bijzondere woonfuncties, zoals levensloopbestendige bouw en speciale woonvormen voor ouderen.

Primair doel van de werkgroep is het zo goed en ruim mogelijk behouden en beheren van het Landgoed Coudewater met de historische parkaanleg, de karakteristieke en monumentale gebouwen en de ruime omgeving (begrenzing: A59, Maliskamp, Kampenlandschap, Grote Wetering en Berlicumseweg). Daar horen beduidend minder en andersoortige woningen  bij dan hierboven is aangegeven. De gebruiksdruk van het landgoed mag in geen geval de ondergang van het culturele historisch Landgoed Coudewater betekenen.

Tags

Coudewater