Informatieavond overkapping

Op 14 maart 2017 was er een informatieavond voor de omwonenden. Wethouder van Zon  gaf een korte inleiding over het plan. Het Is nog in het stadium van de ideevorming.
Het buitenbad krijgt dezelfde kwaliteitsuitstraling als het binnenbad en is voldoet dan voor 20 jaar aan de huidige normen. De kleedruimten komen binnen de overkapping maar de buitenkassa blijft. De overkapping krijgt een hoogte van 8 meter, 50 cm hoger dan het huidige gebouw. De nieuwbouw krijgt energielabel B, om het energieneutraal te bouwen zou te duur worden. Aanvankelijk was 1,5 miljoen euro beschikbaar, maar de overkapping igaat waarschijnlijk toch duurder uitvallen. De gemeente denkt nu 400.000 euro meer nodig te hebben.

Verder stappen:

  • 3 Marktpartijen werken de ideeën voor de overkapping verder uit
  • Keuze voor een concept bouwplan
  • Twee weken inspraakperiode ruimtelijke motivering en concretisering
  • Concretiseringsfase bouwplan (mei-juni 2017)
  • Voorlopige gunning marktpartij (juni 2017)
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw (juli 2017)
  • Verlening vergunning (september 2017)
  • Mogelijkheid tot indienen bezwaar (september-oktober 2017)
  • Start bouw (november 2017)

De aanwezigen konden vragen stellen en via geeltjes opmerkingen of aanvullingen geven.

Er waren vooral zorgen over de geluidsoverlast van de installatie en de parkeerproblemen. Volgens de wethouder was er parkeerruimte genoeg met uitzondering van enkele topdagen in de zomer.

Tags

Zwembad