Crossterrein van Les Vites moet per 1 november 2020 leeg

Motorclub Les Vites moet per 1 november 2020 weg van het crossterrein op de Tivoliweg in Rosmalen. Omdat B & W de bloeiende vereniging wel wil behouden, wordt gekeken of de activiteiten voortgezet kunnen worden bij de Meerse Plas in Den Dungen, waar nu Lidu al crosst.

De verhuizing van Les Vites (250 leden) speelt al lang, omdat het crossterrein al voor meerdere doeleinden in beeld geweest is. Dan gaat het onder meer om plannen als Avenue2, verbreding van de A2 en de aanleg van het Maximakanaal. Het crossterein aan de Tivoliweg is echter altijd gebleven. 

In 2012 ontstonden er echter plannen voor de koppeling van de Stadionlaan en de Tivoliweg. Daarop werd in 2012 door het toenmalige stadsbestuur besloten de huurovereenkomst nog één keer voor vijf jaar te verlengen. Dat heeft bij omwonenden, onder wie enkelen die klagen over geluidsoverlast, de suggestie gewekt dat het terrein eind 2018 leeg zou zijn. Bewoners vragen zich nu af waarom dat niet gebeurd is, zo zegt B&W van Den Bosch nu.

Agrarische bestemming

Les Vites was echter in de veronderstelling dat de huurovereenkomst werd voortgezet en betaalde dus ook nog gewoon huur, terwijl de gemeente geen actie ondernam. Daarom heeft de gemeente de huur nu alsnog formeel opgezegd per november 2020. De gemeente kiest daarvoor omdat de vereniging dan nog tijd heeft om zich voor te bereiden. Er is al die jaren überhaupt al sprake geweest van een gedoogsituatie: het terrein heeft eigenlijk een agrarische bestemming. 

Met de motorclubs wordt daarom moet gesproken over de mogelijk om samen te werken aan de Bosscheweg, nabij de Meerse Plas in Den Dungen. Daar is motorclub Lidu actief, die niet negatief staat tegenover samenwerking, aldus B&W. Wel moet er dan een nieuwe baan aangelegd worden voor de jeugdleden van Les Vites. Ook moet er dan meer uren motor gereden mogen worden op het terrein. Samenwerking met de crossbaan in Oss is niet mogelijk, omdat deze al vol zit. 

Of alles plannen passen binnen de vergunningen qua milieu en geluid moet nog onderzocht worden. De motorclub moet het terrein in elk geval vrij van gebouwen opleveren in 2020.

Bart Gotink 10-05-19, Overgenomen uit Brabants Dagblad