Valys

  Valyspas:
  Deze kunt U aanvragen op:https://www.valys.nl/


U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
- een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
- een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
- een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.
Ook is er een mogelijkheid dat U een combinatie maakt van taxi en trein. Dit kan met begeleiding op stations waar reisassistentie mogelijk is. Info hierover vindt u  hier
Kosten:
U betaalt 0,20 eurocent per kilometer en U krijgt een x-aantal kilometers per jaar dat U kunt reizen met Valys.

 

Tags

Vervoer avn mvs