Valys

  Valyspas:
  Deze kun je aanvragen op:https://www.valys.nl/


Je komt in aanmerking voor een pas als je één van de volgende documenten hebt:

  • een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op Wmo-vervoer
  • ​een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op een Wmo-rolstoel of scootmobiel
  • je een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente hebt
  • je een begeleiderskaart van het openbaar vervoer hebt
  • je een verklaring van, of namens je gemeente, dat ondanks dat je niet beschikt over bovenstaande documenten er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Ook is er een mogelijkheid dat je een combinatie maakt van taxi en trein. Dit kan met begeleiding op stations waar reisassistentie mogelijk is. Info hierover vind je  hier
Kosten:
Je betaalt ongeveer 0,20 eurocent per kilometer en je krijgt een x-aantal kilometers per jaar dat je kunt reizen met Valys.