Prikbord

Programma Birgitta Bijeenkomsten

Werkgroep Brigitta-bijeenkomsten

Programma Birgittabijeenkomsten 2019 2020

24 september 2019
Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland spreekt in het kader van de Vredesweek.
Het thema: ’Vrede verbindt over grenzen’,nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.Een avond in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.

26 november 2019
Ds. Jan Riemersma, predikant, Rembrandt-kenner en auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’
Het geheim van Rembrandts geloof.Rembrandt is gefascineerd door de Bijbelse verhalen en geeft doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties.

14 januari 2020
Nikolaas Sintobin, Jezuïet.Hoe kan je erachter komen wat God van je vraagt in je dagelijkse leven?
Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, vond hierop een antwoord vanuit zijn eigen ervaring als godszoeker in de drukte van de wereld. Nikolaas Sintobin sj, zelf Jezuïet, doet het verhaal van deze spirituele zoektocht, die brandend actueel blijft.

18 februari 2020
Vincent Blom,plebaan van Sint Jan ’s-Hertogenbosch.Spreekt over inspiratiebronnen in het leven van nu.

31 maart 2020
Dr. Ria van den Brandt, onderzoeker in de vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.
Haar speciale
deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog en de spiritualiteit daarvan. Met name is zij bekend met de getuigenis van Etty Hillesum. Daarover zal zij deze avond spreken.

 
De avonden vinden plaats in het ontmoetingszaaltje van de Laurentiuskerk, ingang onder de toren.
Ze zijn vrij toegankelijk en beginnen om 20.00 uur

Lees meer