Prikbord

Wat is er tussen Maria en u Brigittabijeenkomst 10 april

Brigittabijeenkomsten

Vorig jaar heeft het Catharijne Convent in Utrecht een goedbezochte tentoonstelling gehouden rond verbeeldingen van Maria.  Er was een uitgebreide verzameling kunstwerken bijeengebracht met Maria als thema, uit verschillende tijden en plaatsen. Marieke Maes, docent wijsbegeerte aan de Fontys Hogeschool in Tilburg zal in deze Birgittabijeenkomst ingaan op Bijbelverhalen waarin Maria een rol speelt en de wijze waarop deze verhalen in de kunst worden verbeeld. We kijken met haar naar verschillende afbeeldingen van Maria. De lezing heeft als titel de vraag van Jezus, die hij stelt in het verhaal van de bruiloft in Kana: wat is er tussen mij en u? Het is een mysterieuze vraag, maar ook een die wij vandaag kunnen stellen: wat is er tussen Maria en mij?

U bent van harte uitgenodigd voor deze Birgittabijeenkomst op dinsdag 10 april 2018 in de Laurentiuskerk in Rosmalen. Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar. De lezing begint om 20:00 uur. De toegang is gratis, maar om deze lezingen ook in de toekomst mogelijk te maken, vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage.