Geluidoverlast in Molenhoek 2015

Het spoor geeft regelmatig tijdelijk enige geluidsbelasting wanneer een trein passeert.

De snelwegen A2 en A59 veroorzaken in grote delen van de wijk gedurende grote delen van de dag en nacht een hinderlijk achtergrond geluid. Geluid van beide snelwegen klinkt ver door in de wijk. Geluidsniveaus boven 50 dB worden regelmatig geconstateerd, zelfs op 750 meter afstand van de snelwegen.
De geluidshinder is ook aanwezig in de wijken Sparrenburg en Maliskamp.

Standpunt van de Wijkraden Molenhoek en Sparrenburg
He standpunt van de Wijkraad Molenhoek, maar ook van Sparrenburg en de andere wijken, is dat de overlast door geluid niet verder mag toenemen en waar mogelijk moet worden teruggebracht. Dit kan door gebruik te maken van verbeterde technieken en materialen.
Gepland onderhoud aan snelwegen moet daarom naar mening van de wijkraad niet gepaard gaan slechts met vervanging van het wegdek met “oude” materialen.
De wijken (Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp) willen zoveel mogelijk samen optrekken om de gemeente ’s-Hertogenbosch en Rijkswaterstaat te bewegen om geluidsbesparende maatregelen te treffen en geluiddempende materialen te gebruiken.

Meldt uw klachten
Heeft u (acuut) last van geluid, meldt dit via de BuitenBeterApp van de gemeente, www.buitenbeter.nl, of reageer naar info@wijkmolenhoek.nl met uw ervaring of mening over het geluidsnivo in onze wijk. Heeft u belangstelling om actief te worden met betrekking tot dit onderwerp, geef het dan daar door.

Bijgaand vindt u informatie uit gesprekken tussen vertegenwoordigers van Wijk Molenhoek en de gemeente en RWS met betrekking tot het geluid van de A59.