Jaarlijkse wijkschouw

De werkgroep Groen  en de werkgroep Infra doen jaarlijks een zogenaamde wijkschouw. De leden van de werkgroep lopen  door de wijk en noteren allerlei zaken die in de openbare ruimte overlast, hinder, onveiligheid of problemen veroorzaken.
Dat kan zijn een omhoog-gedrukt trottoir door boomwortels, een kapotte lantaarnpaal, omvergereden paaltjes, onvoldoende of dode beplanting in het openbaar groen, groen uit particuliere tuinen dat voetpaden moeilijk beloopbaar maakt, gestort tuinafval enz. 
Alles wat ze opmerken wordt doorgegeven aan Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Daar worden alle bevindingen gebundeld en wordt bekeken waar iets aan gedaan moet worden.
In het maandelijks overleg van de werkgroep met de gemeente wordt dit besproken en meestal worden de zaken zo snel mogelijk opgelost. Wij zorgen daarmee voor een wijk waar zorg wordt besteed aan de openbare ruimte.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat je als bewoner ook altijd zaken kunt melden.
Hoe? Lees het hier.
Je opmerkzaamheid is daarbij zeer waardevol en kan mede zorgen voor een schone, veilige leefomgeving.