Jaarlijkse wijkschouw

                                                                                     Voor de wijkschouw 2020 klik hier
De werkgroep Groen van de wijkraad doet jaarlijks een zogenaamde wijkschouw. De leden van de werkgroep lopen ieder door een gedeelte van onze wijk en noteren allerlei zaken die in de openbare ruimte overlast, hinder, onveiligheid of problemen veroorzaken. Dat kan zijn een omhoog-gedrukt trottoir door boomwortels, een kapotte lantaarnpaal, omvergereden paaltjes, onvoldoende of dode beplanting in het openbaar groen, groen uit particuliere tuinen dat voetpaden moeilijk beloopbaar maakt, gestort tuinafval enz.  Al deze bevindingen worden al dan niet met foto doorgegeven aan Beheer Openbare Ruimte. Daar worden alle bevindingen gebundeld en wordt bekeken waar iets aan gedaan moet worden. In het maandelijks overleg van de werkgroep met de gemeente wordt dit besproken en meestal worden de zaken zo snel mogelijk opgelost. Wij zorgen daarmee voor een wijk waar zorg wordt besteed aan de openbare ruimte.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat u als bewoner ook altijd zaken in de openbare ruimte die verholpen zouden moeten worden kunt melden.

Dit kunt u nog steeds doen op het meldnummer:073-6155555 (tot 17.00 uur)
en nog gemakkelijker via de BuitenBeterApp.

Uw opmerkzaamheid is daarbij zeer waardevol en kan mede zorgen voor een schone, veilige leefomgeving.