Biodiversiteit Chopinlaan-Debussylaan-Schubertlaan-Mozartlaan

Bewoners en gemeente trekken samen op. Eind 2021 is door een aantal bewoners een werkgroep opgericht met het doel: meer bloemen in de buurt, meer biodiversiteit en dus ook meer bijenvriendelijkheid. In overleg met de gemeente zijn concrete plannen gemaakt en gingen we tot uitvoering over.

Wat is er gedaan?

Er is een mengsel van één- en meerjarige bloemen en (bloeiende) kruiden uitgezocht, dat met name geschikt is voor zandgrond. Het mengsel is ingezaaid in de grasstroken in de Chopinlaan en de Debussylaan en in de buitenranden van het speelveldje. Zo ontstaat een natuurvriendelijk leefgebied voor verschillende planten en dieren. Het geeft vlinders, bijen en hommels meer voedsel en schuilplekken dan een gemaaid gazon. Gemeente ‘s-Hertogenbosch zorgt voor het onderhoud. 

Met het realiseren van de bloemenstroken spelen we ook in op veranderend beleid bij de gemeente, met ingang van 2024 wordt namelijk minder vaak gemaaid. Het gras zou daardoor beduidend hoger staan. Door te kiezen voor de bloemen en kruiden geven we hier nu een andere invulling aan. 

Bloemenpracht in de straat

Vanaf mei tot en met het late najaar fleuren diverse bloemen de straat op. Maaien gebeurt in de periode augustus/september. Dit houdt in dat de bloemstroken vanaf (ongeveer) september t/m april een ander beeld geven (anders ook dan de grasstroken nu). Daartegenover staat een bloeiende, biodiverse buurt gedurende de rest van het jaar.

Ook zijn er twee insectenhotels in de Debussylaan en Chopinlaan geplaatst in 2022.

 

Een gezonde, groene buurt

Ze werken zo aan een verdere, blijvende vergroening van de buurt. Ook de nieuwe bomen, die onlangs vanuit het eerdere bomenplan geplant zijn ter vervanging van zieke bomen, dragen hieraan bij.
Voor vragen neem contact op met Hanno de Hoog, wijkregisseur. Zijn e-mailadres is h.de.hoog@s-hertogenbosch.nl