Biodiversiteit Chopinlaan-Debussylaan-Schubertlaan-Mozartlaan

Er is door een aantal bewoners eind 2021 een werkgroep opgericht die als doel had: meer bloemen in de buurt, meer biodiversiteit en dus ook meer bijenvriendelijkheid. 

Ze hebben in overleg met de gemeente concrete plannen gemaakt. En de bewoners op de hoogte gesteld via mail en huis aan huis berichten. Ook hebben ze een mogelijkheid gegeven om vragen te stellen.

Wat zijn de plannen?

Er is een mengsel van één- en meerjarige bloemen en (bloeiende) kruiden uitgezocht, dat met name geschikt is voor zandgrond. 

Het mengsel wordt ingezaaid in de grasstroken in de Chopinlaan en de Debussylaan en in de buitenranden van het speelveldje: zie de paarse vlakken op de tekening.

Zo ontstaat een natuurvriendelijk leefgebied voor verschillende planten en dieren.

Het geeft vlinders, bijen en hommels meer voedsel en schuilplekken dan een gemaaid gazon.

De gemeente zorgt voor het onderhoud. Met het realiseren van de bloemenstroken spelen we ook in op veranderend beleid bij de gemeente: met ingang van dit jaar wordt namelijk minder vaak

gemaaid

Het gras zou daardoor beduidend hoger staan. Door te kiezen voor de bloemen en kruiden geven we hier nu een andere invulling aan. 
 

De planning

  • Eind maart wordt de grond zaaiklaar gemaakt. Dit betekent dat het gras omgeploegd wordt en er zandgrond verschijnt. Dit is gebeurd.
  • In de eerste weken van april wordt het bloemenmengsel gezaaid. 
  • De eerste bloei wordt vanaf eind mei, begin juni verwacht. Een en ander is ook enigszins afhankelijk van het weer natuurlijk. 
  • Vanaf mei tot en met het late najaar genieten we vervolgens van alle bloemen. 

Door de zachte winters hebben we ook bij het proefveldje aan de Debussylaan het afgelopen jaar gezien dat de bloemen relatief lang doorbloeien.

  • Maaien gebeurt waarschijnlijk in december. 

Dit houdt in dat de bloemstroken vanaf (ongeveer) december t/m april een ander beeld geven (anders ook dan de grasstroken nu). 

Daartegenover staat een bloeiende, biodiverse buurt gedurende de rest van het jaar.

  • En tot slot: er is een subsidie gekregen voor twee insectenhotels, die in de Debussylaan en Chopinlaan geplaatst zijn in mei 2022.

 

De bloemen rond het insectenhotel in mei 2023

Een gezonde, groene buurt

Ze werken zo aan een verdere, blijvende vergroening van de buurt. 

Ook de nieuwe bomen, die onlangs vanuit het eerdere bomenplan geplant zijn ter vervanging van zieke bomen, dragen hieraan bij. 

Voor bewoners die vragen hadden werd er een bloemen-inloopuurtje georganiseerd in BijBomans (Mozartlaan 11A). Ook Hanno de Hoog, wijkregisseur vanuit de gemeente, was hierbij aanwezig. Natuurlijk konden er ook vragen ook via de mail gesteld worden aan hem.