Help de Bij

De lente in zicht!
Help de Bij met het planten van bloeiende bloemen.

Het grote gevaar voor de (honing) bijenpopulatie is de achteruitgang van de biodiversiteit en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bijen zijn nauwelijks opgewassen tegen deze gevaren.
Het hele ecosysteem wordt verstoord doordat de belangrijkste bestuiver van voedselgewassen, de bij, in gevaar is.
In ons land is daarom een bijenreddingsplan gestart door verschillende organisaties, zoals Natuurmonumenten en LTO, om ervoor te zorgen dat de bij zich weer thuis gaat voelen. In dat plan is het belangrijkste speerpunt: Het vergoten van de biodiversiteit.
Er is een oproep gedaan aan gemeenten en tuinbezitters om stoeptegels te vervangen door bloemen. Aan boeren en tuinders is verzocht om de akkerranden weer volledig te vullen met bloemen en kruiden.

Wilt u in uw eigen tuin een bijdrage leveren aan de groei van de bijenpopulatie dan is het al een goede start als bestrating vervangen wordt door bloemen.
Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat er veel bijen zijn met een eigen verhaal, dat ze hun eigen voorkeursbloemen of hun nest in zandgrond bouwen.

Hoe kunt u tuinvriendelijk tuinieren?

  • Kies voor bloemen/bollen die in verschillende maanden bloeien.
  • Zorg voor nestelplekken in rommelhoekjes of maak/ plaats een bijenhotel.
  • Gebruik geen giftige bestrijdingsmiddelen.
  • Koop biologische zaden.

Welke bloemen zijn zoal goed voor de bijen:
Winterheide, winterkamperfoelie, Judaspenning, Lavendel, ijzerhard, Vlinderstruik, Koninginnekruid, Hemelsleutel, Herfstaster, Klimop.

Alle beetjes helpen!!

Bron: de Volkskrant 07-02-2018