Buiten beter

We willen u als wijkbewoners attenderen op de Buiten-Beter-App  (je kunt hem hier downloaden) van de gemeente.
Iedereen met een smartphone kan de Buiten-Beter-App gebruiken.

Het is een app waarop men kan melden wat in de openbare ruimte ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt. Zoals losliggende straatstenen, afgebroken takken, kapotte straatverlichting of illegaal tuinafval.

Als u de melding via de Buiten-Beter-App doet, wordt uw klacht / opmerking automatisch met foto en GPS-locatie naar het meldpunt van de gemeente gestuurd. Als uw melding afgehandeld is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

De ervaring van wijkbewoners die deze app reeds gebruiken is dat de melding meestal binnen 2 dagen opgelost wordt. Met elkaar kunnen we op deze manier bijdragen om schade en overlast in de openbare ruimte van onze mooie groene wijk zoveel mogelijk beperken.

Hebt u geen Buiten-Beter-App dan kunt u bovengenoemde zaken altijd telefonisch melden aan het Meldpunt Openbare Ruimte 073-655555. Mocht u nergens gehoor vinden dan kunt u het natuurlijk altijd bij een van de leden van de werkgroep Groen melden. Wij zullen dan kijken of we als werkgroep iets aan uw vraag kunnen doen via onze contacten met de gemeente.