Samen naar het theater

Een groep wijkbewoners vindt het leuk om samen toneel, cabaret-  of dansvoorstellingen bezoeken. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. We hebben afgesproken elkaar uit te nodigen.  En na afloop een drankje te drinken en na te praten. Meld je theaterbezoek bij Irene Schreinemachers: i.schreinemachers@hotmail.com  tel: 073-5211763,  zij stuurt de geïnteresseerden dan een mailtje en we kunnen met elkaar meerijden en elkaar voor- en/of na de voorstelling ontmoeten.

Theater aan de Parade Programma 2019-2020

nieuwe theater in 's-Hertogenbosch

Tags

Theater