Samen naar het theater

Een groep wijkbewoners vindt het leuk om samen toneel, cabaret-  of dansvoorstellingen bezoeken. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. We hebben afgesproken elkaar uit te nodigen , na afloop een drankje te drinken en na te praten. Meld je theaterbezoek bij Irene Schreinemachers: i.schreinemachers@hotmail.com  tel: 073-5211763,  Zij stuurt de geïnteresseerden dan een mailtje en we kunnen met elkaar meerijden en elkaar voor- en/of na de voorstelling ontmoeten.

Theater aan de Parade Programma 2019-2020

nieuwe theater in 's-Hertogenbosch

Tags

Theater