Hoe beschermt Rosmalen zich tegen overstromingen van de Maas?

  Hoe hoog komt het water bij jou? overstroomik.nl

In ons laag gelegen land is bescherming tegen overstromingen vanuit rivieren en zee een voorwaarde om te kunnen wonen, leven en werken.
We staan er misschien niet of nauwelijks bij stil maar er komt veel kijken bij die bescherming van ons land.
Over hoe we dit in ons land organiseren en welke aspecten daarbij betrokken worden, wordt op 21 maart 2016 een lezing BijBomans gehouden, van der Leeuwstraat 2.
Natuurlijk wordt daarbij ingezoomd op de Maas en op Rosmalen en omgeving. Hierbij komt o.a. aan bod wat er gebeurt als de Maasdijk onverhoopt zou breken.
 
Ben van den Reek, werkzaam als coördinator hoogwaterbescherming bij de provincie Noord-Brabant.
Hij is tevens lid van de Adviesgroep Waterveiligheid van de gezamenlijke provincies en lid van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW): een adviescommissie voor de minister van Infrastructuur en Milieu.