De wereld van Jeroen Bosch 22-02-2016

Lezing door Monique van Dongen

Wie was deze schilder met zijn fascinerende schilderijen!Behalve zijn werken, beschikken we over weinig feiten materiaal.

Jeroen Bosch is ca 1450 geboren en onlosmakelijk met de stad ’s-Hertogenbosch verbonden. Hij heeft er gewoond en gewerkt en is in 1516 gestorven.

Behorende tot de gegoede burgerij van de stad heeft hij zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan het culturele klimaat. Om iets van zijn werk te begrijpen is het van belang de leefwereld van Jeroen Bosch te leren kennen.

Aan de hand van een beeldpresentatie proberen we iets van de wondere wereld in zijn werk te begrijpen.

 

Geboren en getogen onder de rook van de St.Jan heb ik een grote liefde voor de stad Den Bosch.

Bijna 25 jaar heb ik gewerkt in het Noordbrabants museum in ’s-Hertogenbosch, als educatief medewerker en vele rondleidingen van zowel de vaste collectie als ook de wisseltentoonstellingen gegeven. Rondom de tentoonstellingen lezingen verzorgd en kustgeschiedenis cursussen gegeven als ook voor het museum de cursusles Boschlogie gegeven.

Mijn studie geschiedenis met bijzondere belangstelling voor de kunstgeschiedenis heb ik in Amsterdam afgerond.