Aangepaste plaatsingsprocedure van de gasten in 2019

Door het steeds langer worden van de wachtlijsten blijkt dat niet alle belangstellende wijkbewoners evenwichtig aan de beurt kunnen komen om deel te nemen aan een Gastendiner. Dit komt omdat met de huidige procedure (plaatsing in volgorde van aanmelden) de snelle aanmelders al zijn geplaatst ver voordat de aanmeldperiode is afgesloten en nieuwe belangstellenden vaak te laat zijn.

Door de Kookgroep is nog wel zorgvuldig overwogen om twee maal per maand een Gastendiner te verzorgen. Echter de belasting van kok en koksmaatjes en de bezetting van onze tijdelijke huisvesting in het Tennispaviljoen maken de hele organisatie van Gastendiners dan erg kwetsbaar.

Reden om de procedure met ingang van het Gastendiner van 8 januari 2019 te wijzigen.

De aanmeld- en plaatsingsprocedure voor het jaar 2019 wordt als volgt:

  1. Aanmelders krijgen binnen één week bericht of zij wel of niet geplaatst kunnen worden.
  2. Aanmeldingen van wijkbewoners die voor de eerste keer komen krijgen voorrang!
  3. Wijkbewoners die in een voorafgaande maand al als gast zijn geweest worden op een voorlopige wachtlijst geplaatst en zo nodig in overleg met betrokkene doorgeschoven naar een volgende maand.
  4. Van alle wijkbewoners die uiteindelijk niet geplaatst konden worden, wordt alsnog een definitieve wachtlijst bijgehouden.
  5. Mochten er geplaatste gasten onverhoopt verhinderd zijn dan wordt de wachtlijst geraadpleegd en aanmelders uiterlijk om 12.00u op de dag van het Gastendiner alsnog uitgenodigd.
  6. Gasten, geplaatst op de definitieve wachtlijst, die alsnog uitgenodigd worden als gevolg van verhindering van een reeds geplaatste gast hebben geen voorrang meer bij een volgend Gastendiner en moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden.

Op deze wijze ontstaat er een roulatie in de plaatsing van ‘vaste klanten’ en hebben meer wisselende wijkbewoners kans om geplaatst te worden.

Tags

Koken