Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving omvat en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer op 14 maart 2023. De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om dit als geheel en in meer samenhang te doen. Deze gebiedsgerichte, samenhangende aanpak is nodig op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur. Eerst waren hier 26 wetten voor nodig, na invoering van deze wet wordt dit dan 1 totale omgevingswet. Het onderliggende digitale stelsel blijkt na testen dat dit nu technisch voldoende is, voorheen zat hier het grote probleem. Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder concreet gemaakt en start er voor de burgers en het bedrijfsleven een voorlichtingstraject. Lees meer

Bron: Rijksoverheid


Geplaatst op: Dinsdag 14 maart 2023

Tags

Nieuws