Wat leeft er in de wijk?

De werkgroep Zorgzame Wijk Molenhoek heeft eind 2014 interviews gehouden onder wijkbewoners.
Uit deze interviews komen drie thema's naar voren:

  • bezorgdheid over de toekomst
  • bereidheid elkaar te helpen
  • behoefte aan een plek in de wijk voor activiteiten en ontmoeting. Dit hebben we kunnen realiseren in Bij Bomans

Bijna alle geïnterviewden maakten zich zorgen over de toekomst. Men weet dat er bezuinigd gaat worden op de zorg. Sommigen weten al dat ze minder uren zorg of hulp krijgen. Anderen moeten dat gesprek nog krijgen. Vaak vindt men de huidige hulp krap voldoende. Er leven zorgen over hoe zal dit zal gaan in de nieuwe situatie. De gemeente wil vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen en participatie beter beantwoorden door een nieuw initiatief. Lees meer

 

 

Tags

Zorg