Werkgroepen wijkraad

 

De werkzaamheden van de wijkraad worden voorbereid en uitgevoerd door werkgroepen.
Op alle relevante beleidsgebieden van de wijkraad zijn werkgroepen actief. Het bestuurslid dat het betreffende beleidsgebied in portefeuille heeft, is meestal ook voorzitter van zo'n werkgroep.
Zowel de werkgroepledenals de bestuursleden zijn vrijwilligers. Indien nodig kan de werkgroep een beroep doen op ondersteuning vanuit externe expertise.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de actuele werkgroepen.

Tags

Werkgroep