Statuten en Oprichtingsakte KvK

De Wijkraad heeft de stichting als rechtsvorm. 
Bij de oprichting zijn statuten opgesteld en notarieel bekrachtigd.
De Stichting Wijkraad Molenhoek is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.