Bestuur van de Wijkraad Molenhoek

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 
De inrichting van het bestuur en de uitvoering van de taken wordt geregeld door de statuten.

De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied. Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep. Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.

De actuele samenstelling van het bestuur:

 • Voorzitter: Ad van Vark
  advanvark@wijkmolenhoek.nl
  06.49714834
 • Secretaris: Ingrid Nijskens
  - Werkgroep Communicatie en PR
  i.nijskens@wijkmolenhoek.nl
  073.6411653
 • Penningmeester: Kees Henkelman
  - Werkgroep Financiën en Fondsenwerving
  k.henkelman @wijkmolenhoek.nl
  06.23131417
 • Bestuurslid: Bea Wever
  - Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
  bwever@wijkmolenhoek.nl
  073.5214000
 • Bestuurslid: Ad Prince
  - Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk
  a.prince@wijkmolenhoek.nl
  073.5215827
 • Bestuurslid: Pieter Kniknie
  - Werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer, Werkgroep AZC
  p.kniknie@wijkmolenhoek.nl
  06.54693683