Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied. Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep. Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.

         Voorzitter: Ad van Vark
         advanvark@wijkmolenhoek.nl
         06.49714834