Actieve wijkbewoners gezocht

Wijkbewoners zijn nodig en welkom om bij te dragen aan de uitvoering van de taken van de wijkraad en aan activiteiten in de wijk. Met meer menskracht kunnen we immers meer werkzaamheden uitvoeren.
Mogelijk overweegt u om lid te worden van een werkgroep of van het bestuur?
Spreek dan eens een lid van het bestuur of van een werkgroep aan, bijvoorbeeld tijdens een wijkavond of een andere activiteit. Of maak uw belangstelling kenbaar via info@wijkmolenhoek.nl  of het contactformulier.
De Wijkraad Molenhoek komt graag met u in contact voor een orienterend gesprek.