Wijkraad Molenhoek Rosmalen

De Wijkraad heeft als doel u via deze website actueel te informeren met tekst, foto's, over alles wat direct, indirect het leven van onze  Wijk Molenhoek beïnvloedt. Daarnaast geven we ook aandacht aan de geschiedenis van Rosmalen en de 'Standerd Molen', de enige in de gemeente 's-Hertogenbosch. 
U kunt ons volgen op Twitter, Facebook via de 'buttons'  op de webpagina.
Foto's en/of of tekst toesturen? S.v.p. via e-mail: info@wijkmolenhoek.nl

De Wijkraad Molenhoek is een stichting, die is opgericht in 2001 middels een Notariele Akte en heeft een Dagelijks Bestuur [DB: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester] en een Algemeen Bestuur.[AB]. Zie hieronder. Dit AB wordt ondersteund door leden van diverse werkgroepen. Momenteel bestaat het Algemeen Bestuur uit 5 personen en 12 werkgroepenleden.

Tags

Wijkraden