Verhuizing Bij Bomans

  Geen plaats meer voor Bij Bomans in de van der Leeuwstraat na 1 juli

Dit bericht kwam als een grote verassing voor het bestuur in januari 2017

Het bestuur ondernam vanaf het begin acties om Bij Bomans te laten voortbestaan in een eigen locatie.

Acties van het Bestuur

Ook de wijkbewoners wachtten niet zo maar af

Acties van Wijkbewoners

Het bestuur verwacht nu in juni een bijeenkomst met wijkbewoners te kunnen houden.