Molenhoekpassage

Verbouwing
De verbouwing is voltooid. Het winkelcentrum met de naam Molenhoek is aan de binnen- en buitenkant helemaal verbouwd. De passage is verhoogd, uitgebreid en heeft een extra entree aan de zijkant. Er komt geen terras bij de pizzeria.
Naast de toevoeging van een Aldi-supermarkt is Albert Heijn uitgebreid, de speciaalzaken zijn geherhuisvest. Deze zomer zal de juwelier intern gaan vebouwen.
De bouw  van de Aldi is gestart in augustus 2015. De Aldi is opengegaan op 11mei 2016. Boven de Aldi en op de hoek van de Slauerhoffstraat / Oude Baan zijn in totaal 10 appartementen en 8 grondgebonden woningen gebouwd.

Overleg
Tijdens de verbouwing is er een klankbordgroep geweest. Binnenkort houdt de Klankbordgroep (onder voorzitterschap van Roel Dekens) op te bestaan. Op 31 mei 2017 heeft zij haar laatste evaluerende bijenkomst en zal de aftrap plaats vinden i.h.k.v. de voortzetting als beheergroep; Rutger Janssens, wijkmanager heeft in deze functie van voorzitter. Aan de overleggen zullen vanuit deze wijk deelnemen: Jan Kersten, Fons Veen en Karel de Rooij namens de wijkraad Bewoners en Pieter Kniknie namen het Bestuur. Verder zullen deelnemen: een afvaardiging van de winkeliersvereniging, Billfinger als beheerder van de Molenhoekpassage en een afvaardiging van Aldi.
Overleggen zullen twee maal per jaar plaats vinden. Omstreeks maart en september. Signalen uit de wijk, worden hierin meegenomen.  Laat het aan de wijkraad weten als u punten heeft voor dit overleg.

Parkeren
Er komen extra, maar niet voldoende parkeerplaatsen. Er zijn zorgen dat men in de omliggende straten gaat parkeren. De wijkraad zal dit blijven volgen. Zie ook parkeren Molenhoek

Bestemmingsplan