Nieuwsbrief

Door de digitale nieuwsbrief wordt u regelmatig geïnformeerd.
Hier kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.De wijkraad geeft een of 2x per jaar een papieren nieuwsbrief uit die huis aan huis verspreid wordt. De eerdere papieren nieuwsbrieven vindt u hier. De digitale nieuwsbrief vind u hieronder.