Nieuwsbrief

Door de digitale nieuwsbrief wordt u regelmatig geïnformeerd.
Hieronder kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

De wijkraad geeft een of 2x per jaar een papieren nieuwsbrief uit die huis aan huis verspreid wordt. De eerdere papieren nieuwsbrieven vindt u hier.

De eerder verschenen digitale nieuwsbrieven vindt u onder het formulier op deze pagina