Actueel

Door de aanleg van het tunneltje en de verlegging van de spoorbaan is er onderbreking in het “groen” en de bomenrij ontstaan van de Burg. Mazaïraclaan tot aan de rotonde van de Empelseweg.

De werkgroep heeft, in de persoon van Joop Hintzen, zich ingespannen om nieuwe aanplant eerder te laten gebeuren dan in de planning van de gemeente lag. Deze aanplant heeft reeds plaatsgevonden.De nieuwe aanplant aan beide zijden van de weg begint einde Mazaïraclaan (tunneltje) tot aan de rotonde Empelseweg (bij de brandweerkazerne).


We willen u als wijkbewoners echter nogmaals attenderen op de “Buiten-Beter-App”  van de gemeente
Iedereen met een smartphone kan de Buiten-Beter-App downloaden en gebruiken. Dit is een app waarop men alles kan melden wat in de openbare ruimte ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt. Zoals losliggende straatstenen, afgebroken takken, kapotte straatverlichting of tuinafval dat illegaal in het openbaar groen gestort wordt. Als u de melding via de Buiten-Beter-App doet, wordt uw klacht / opmerking automatisch met foto en GPS-locatie naar het meldpunt van de gemeente gestuurd. Als uw melding afgehandeld is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De ervaring van wijkbewoners die deze app reeds gebruiken is dat de melding meestal binnen 2 dagen opgelost wordt. Met elkaar kunnen we op deze manier bijdragen om schade en overlast in de openbare ruimte van onze mooie groene wijk zoveel mogelijk beperken.

Hebt u geen Buiten-Beter-App dan kunt u bovengenoemde zaken altijd telefonisch melden aan het Meldpunt Openbare Ruimte 073-655555. Mocht u nergens gehoor vinden dan kunt u het natuurlijk altijd bij een van de leden van de werkgroep OR&G melden. Wij zullen dan kijken of we als werkgroep iets aan uw vraag kunnen doen via onze contacten met de gemeente.